Search:
Sort by:
AutorNaslovGodinaKljučne riječi
Martin, Barbara Portal za slavistiku u okviru Virtuelne stručne biblioteke za Istočnu Evropu: kako da postane atraktivan pristup stručnim informacijama na internetu? 2006 slavistika, virtuelna stručna biblioteka, internet
Pajić, Predrag Južni Sloveni u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu 2005 Kongresna biblioteka, južnoslovenska kolekcija
Pirija, Meliha Iskustva Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u izgradnji fonda i mogućnosti bibliotečke razmjene na međunarodnoj razini 2006 Bosniaca, međubibliotečka razmjena, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Spurr, Jeffrey B. War and Recovery: One Initiative to Help Bosnia’s Libraries Rebuild 2005 Biblioteke BiH
Nikolić, Ivana Bibliotečka saradnja i razmena publikacija – doprinos procesu pomirenja na prostorima nekadašnje Jugoslavije 2006 biblioteke, saradnja, fond, nabavka
Nikolić, Ivana Plasman publikacija u inostranstvo: iskustva Odelenja razmene Narodne biblioteke Srbije (NbS) 2005 Slavističke kolekcije, Narodna biblioteka Srbije
Metlić, Dragan Tragom naše stare knjige: biblioteka Slavenskog instituta u Kelnu 2005 Slavenski institut u Kelnu, stara knjiga (18. i 19. v.)
Madacki, Saša Library wars: Impact of Bosnian Independence on Libraries worldwide 2005 Bosniaca
Donia, Robert Word Savers and Word Users: A Glimpse into the Future 2006
Donia, Robert J. Death of the Book: An Historian’s View of the Digital Revolution Rebuild 2005 Digitalizacija