Behar (1900-1910): list za pouku i zabavu


 

UREDNICI: Edhem Mulabdić, Safvet-beg Bašagić i Osman Nuri Hadžić

NASLOV: Behar: list za poku i zabavu

IMPRESUM: Sarajevo: Štamparija Riste J. Savića i druga, 1900.

FIZIČKI OPIS: 30 cm

UDK: 821.163.4(497.6)-822

DOWNLOAD: ZIP

 

"Behar", list za pouku i zabavu, pokrenut je 1900. godine. Osnivači Behara bili su Edhem Mulabdić, Safvet-beg Bašagić i Osman Nuri Hadžić, a štampanje lista finansirao je Ademaga Mešić iz Tešnja. Prvi broj časopisa izašao je 1. maja 1900. i neprekidno je izlazio deset godina, dva puta mjesečno, a od 1927. do 1945. godine nastavio je izlaziti pod nazivom Novi Behar.