Batinić, Mijo Vjenceslav: Djelovanje franjevaca u BiH

 

AUTOR: Mijo Vjenceslav Batinić

NASLOV: Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih šest viekova njihova boravka

IMPRESUM: U Zagrebu : Dionička tiskara, 1883.

FIZIČKI OPIS: 154 str. ; 23 cm

UDK: 271.3(497.15)"1235/1517"

DOWNLOAD: PDF

 

"Već je tomu više godina, da se je počela živo kod nas ćutiti potreba knjige, u kojoj bi bile pobilježene sve glavnije sgode i nesgode franjevaca, kojino od šest vjekova i pol drže u Bosni zastavu Krsta kroza sve oluje, koje prohujiše ovim nesretnim zemljištem, vršeć neprestano blagotvoran upliv na sve odnošaje našeg domaćeg vjerskog, družtvenog i kulturnog života..."