Batinić, M. Vjenceslav: Franjevački samostan u Fojnici

 

SABRAO: Mijo Vjenceslav Batinić

NASLOV: Franjevački samostan u Fojnici : od stoljeća XIV.-XX.

IMPRESUM: U Zagrebu : C. Albrecht, 1913.

FIZIČKI OPIS: 194 str. : ilustr. ; 23 cm

UDK: 27-789.32:726.71(497.15 Fojnica)"15/19"

DOWNLOAD: PDF

 

"Odazivajući se želji svoje braće i nekih vigjenijih rodoljuba, kojima je poznata važnost fojničkog samostana u prošlosti, stao sam pred 15 godina prebirati bogati domaći arhiv, te crpsti ponajvažnije dogagjaje ovog skromnog, ali čuvenog, franjevačkog zakloništa, koje je utjecalo kroz blizu šest stoljeća ne samo u crkvenu, već i u domaću povjest. Ovo je bilo glavno središte katolika bosanskih, a osobito u današnjem okružju: travničkom, banjalučkom i bihaćkom te znatnom dijelu sarajevskog, dakle za veći dio Bosne..."