Prirodne nauke
1 Obradović, Milan M.: Seljačka čitanka
2 Karaman, Luka: Anatomijsko obilježje drveća
3 Roman Gutwiński: O nagjenim dosele u BiH halugama
4 Štampar, Andrija: Narodna čitanka o alkoholu