Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju predstavlja online referalni centar i savjetuje korisnike u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga. Služba je zadužena za kreiranje i održavanje web portala Biblioteke, usluge grafičkog i web dizajna, održavanje sistemskih i drugih datoteka za optimalno funkcionisanje računara i mreže, operativne poslove vezane za implementaciju bibliotečkih softvera, kao i digitalizaciju bibliotečke građe (digitalizacija zbirki starih i rijetkih knjiga, serijskih publikacija, dokumenata i druge građe o Sarajevu i Bosni i Hercegovini) – pregled.

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 20 60 44 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati