Šesti međunarodni susret bibliotekara slavista bit će održan u Sarajevu od 18. do 23. aprila 2010. godine. Moto ovogodišnjeg susreta je “Majstori znanja: Bibliotekari i (R)evolucija”. Na ovogodišnjim šestim susretima bibliotekari će se posvetiti sebi. Odabirom teme bibliotekari žele odgovoriti na sljedeća pitanja: – Ko je i šta je bibliotekar danas?, Koja je uloga bibliotekara u društvu?, Identitet bibliotekara, Bibliotekari i kreiranje društva znanja.

Program 6. ICSL (pdf)

Objavi ovu vijest na svom profilu