Dodjelom nagrada / stipendija Saši Madackom i Feđi Kulenović od Fondacije Kemal Bakaršić za doprinos razvoju bibliotekarstva završeni su 7. Međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu posvećeni bibliotekarima i bibliotekarstvu kao profesiji. Tema ovogodišnjih Susreta bila je “Politika. Ideologija. Bibliotekarstvo”. Tema 8. Međunarodnih susreta bibliotekara slavista u Sarajevu 2012. godine bit će “Ljudska prava, bibliotekarstvo i aktivizam”.

Program 7. ICSL (pdf)

Objavi ovu vijest na svom profilu