• Konferencija povodom 70 godina JU Biblioteka Sarajeva

U okviru manifestacije Dani Kantona Sarajevo JU Biblioteka Sarajeva je, povodom obilježavanja značajnog jubileja – 70 godina rada i postojanja, organizirala Konferenciju na temu Javne biblioteke u 21. stoljeću. Teme koje su prezentirane na Konferenciji su aktuelne i problematiziraju pitanja bibliotečke djelatnosti 21. stoljeća: Informacijska pismenost i poticanje na čitanje; Javne biblioteke i društveni mediji: mogućnosti i ograničenja učešća u kulturi participacije; Efekti novih informacijskih tehnologija na biblioteke; Usmena historija (Oral History) kao dio fonda javnih biblioteka; Da li su bh. javne biblioteke osposobljene za funkcioniranje u 21. stoljeću?; Javne biblioteke kao značajni kulturno-obrazovni centri savremenog doba; Uloga narodnih biblioteka u kontekstu modernog doba: usluga po mjeri korisnika… 

Smatramo da je od izuzetne važnosti baviti se ovim temama, naročito danas kada je evidentan pad trenda odlaska u biblioteku i korištenja bibliotečkih usluga uopće, te kada se biblioteke susreću sa brojnim izazovima savremenog doba: globalizacija, virtuelna realnost, internet, digitalna era, elektronske knjige, elektronsko izdavaštvo itd. Problematizirajući aktuelna pitanja i razmatrajući navedene teme sa kolegama iz oblasti informacijskih, informatičkih i bibliotečkih znanosti vjerujemo da ćemo doći do mnogih relevantnih rješenja i odgovora ali i postaviti brojna pitanja i otvoriti nove teme u ovoj oblasti te dati svrsishodne i pozitivne smjernice koji će unaprijediti rad javnih biblioteka.

Stručni radovi učesnika, prezentirani na Konferenciji, objavit će se u Zborniku, a bit će dostupni i na web stranici Biblioteke.

Program Konferencije

Objavi ovu vijest na svom profilu