JU Biblioteka Sarajeva je, povodom obilježavanja značajnog jubileja – 70 godina rada i postojanja, organizirala Konferenciju na temu Javne biblioteke u 21. stoljeću. Radovi učesnika koji su prezentirani na Konferenciji problematizirali su aktuelna pitanja bibliotečke djelatnosti 21. stoljeća.

Smatrali smo da je od izuzetne važnosti baviti se ovim temama, naročito danas kada je evidentan pad trenda odlaska u biblioteku i korištenja bibliotečkih usluga uopće, te kada se biblioteke susreću sa brojnim izazovima savremenog doba: globalizacija, virtuelna realnost, internet, digitalna era, elektronske knjige, elektronsko izdavaštvo itd. Problematizirajući aktuelna pitanja i razmatrajući navedene teme sa kolegama iz oblasti informacijskih, informatičkih i bibliotečkih znanosti vjerujemo da smo došli do mnogih relevantnih rješenja i odgovora ali i postavili brojna pitanja i otvorili nove teme u ovoj oblasti, te dali svrsishodne i pozitivne smjernice koje će unaprijediti rad kako JU Biblioteka Sarajeva tako i rad javnih biblioteka uopće.

 

Objavi ovu vijest na svom profilu