U petak, 20. aprila 2018. godine, u JU Gradska Biblioteka „Braka Miladinovci“ iz Skoplja održana je „Međunarodna konferencija bibliotekara, inovatora i kreativaca“. Konferenciju je otvorila direktorica biblioteke mr. Suzana Danailova. Tema konferencije bila je „Biblioteke između vizije i dileme“. Pored bibliotekara iz cijele Makedonije, konferenciji su prisustvovali bibliotekari iz: Beograda (Mirko S. Marković), Kikinde (Radmila Perović), Užica (Miloš Radosavljević) i Sarajeva (Midhad Kurtović – JU Biblioteka Sarajeva). Ispred Ministarstva za kulturu Republike Makedonije govorila je dr. Biljana Tudžarovska Kupeva. Bibliotečki savjetnik Mirko S. Marković iz Beograda i Radmila Perović, direktorica Narodne biblioteke „Jovan Popović“ iz Kikinde govorili su o projektu „Hortikulturne biblioteke“. O problemima vezanim za nastavne programe i obrazovanje bibliotekara govorili su profesori sa Katedre za bibliotekarstvo Pedagoškog fakulteta „Sv. Kliment Ohridski“ prof. dr. Mito Spasevski i prof. dr. Elizabeta Bandilovska. U okviru konferencije izvedena je i monodrama „Bibliotekarka“ prema tekstu Mirka S. Markovića koju je igrala glumica Aleksandra Sashka Manasijević.

Objavi ovu vijest na svom profilu