U okviru manifestacije “Dani Kantona Sarajevo” JU Biblioteka Sarajeva je u ponedjeljak 7. maja u odjeljenju Mak (Alipašina 6a) predstavila svoju digitaliziranu kolekciju starih i rijetkih knjiga, serijskih publikacija, dokumenata i druge građe o Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ova zbirka je od sada dostupna na web adresi digital.bgs.ba.

Inače, Biblioteka Sarajeva kontinuirano radi na digitalizaciji vrijedne bibliotečke građe te sarađuje sa drugim kulturnim institucijama koje su svojim arhivskim primjercima i digitalnim resursima dijelom upotpunile zbirke/fondove Biblioteke (i obratno). S ciljem boljeg pristupa građi i njenog očuvanja najprije se počelo sa digitalizacijom vlastite zbirke. Nakon procesa digitalizacije neke publikacije postale su i javno dostupne, bilo putem interneta (na matičnom sajtu Biblioteke) bilo kao specijalno/digitalizirano izdanje na optičkom nosaču zapisa (CD/DVD).

VIDEO PRILOG: FTV – Kulturno, 07.05.2018.

Objavi ovu vijest na svom profilu