Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/BiH), Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT i Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA, održan je treći Antikorupcijski forum mladih u Bosni i Hercegovini na temu „Uticaj antikoruptivnog obrazovanja na promjenu percepcije mladih o korupciji”.

Svrha Foruma je otvoriti dijalog mladih o percipiranom nivou korupcije u obrazovanju u BiH, u kojim oblastima se javlja, na koji način se manifestuje ali i kako antikorupcijsko obrazovanje utiče na promjenu percepcije mladih o korupciji. Forum je ujedno bila i prilika za upoznavanje šire javnosti s aktivnostima i rezultatima projekta “Prevencija korupcije u obrazovanju: Više znanja, više transparentnosti” koji udruženje CROA uz podršku projekta ACCOUNT implemntira u više od 40 osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

Objavi ovu vijest na svom profilu