Deseta međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, pod nazivom “Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici”, održana je 26 -27. 10. 2018. god. u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i Bugojnu

Na konferenciji je predstavljeno 17 izlaganja i dvije radionice, a prisustvovalo je preko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. U 2019. godini planiran je izlazak 10 po redu Zbornika radova konferencije koji je dostupan u online bazama EBSCHO i CEEOL.

Tema konferencije prati smjernice “UN Agende 2030 za održivi razvoj” sa fokusom na 17 glavnih ciljeva zemalja članica UN-a, koji obuhvataju različita socijalna i ekonomska pitanja: siromaštvo, zdravlje, obrazovanje, klimatske promjene, ravnopravnost spolova, prirodne resurse, urbanizaciju, energiju, okoliš i socijalnu pravdu.

Prema smjernicama IFLA-e zagovara se aktivnija uloga informacijskih i baštinskih institucija biblioteka, arhiva i muzeja u razvoju lokalnih zajednica i unapređivanju socijalnog i ekonomskog razvoja društva kroz omogućavanje pristupima i izvorima informacija za poboljšanje života i standarda, razvijanje rodne ravnopravnosti, obezbjeđivanje inkluzivnosti i kvalitetnog obrazovanja i smanjivanje nejednakosti.

Cilj konferncije je da nastavimo djelovati i jačati stručne zajednice bibliotekara, arhivista i muzeologa. S druge strane, važno je i da djelujemo u našim zajednicama i, u okviru promocija aktivnosti koje organizujemo, redovno ističemo kako doprinosimo realizaciji UN Agende 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja.

One koji o bibliotekama, arhivima i muzeima odlučuju moraju shvatiti da su aktivnosti unutar ovih institucija direktno povezane s ciljevima UN Agende.

Lejla Hrelja iz Ureda UNESCO-a u Sarajevu istaknula je doprinos institucija kulture na ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, koja je kroz 17 ciljeva (podciljeve i indikatore) postavila zadatke svijetu da se ide ka boljoj budućnosti. Institucije kulture umnogome, kaže, tome doprinose kroz različite segmente svog djelovanja.

Zagovaranjem informacijske i baštinske institucije unapređuju svoje mogućnosti i kvalitete, jačaju svoje kapacitete, te ostvaruju jači uticaj na vladajuće strukture i donošenja odluka u okviru zajednice.

Organizator konferencije je Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM), a suorganizatori su akademske, baštinske i informacijske institucije – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Muzej Hercegovine, Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski arhiv Sarajeva, Mješovita srednja škola Bugojno i Četvrta gimnazija Ilidža.

Konferenciju su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Fondacija za bibliotečku djelatnost.

Izvor: bam.ba

Objavi ovu vijest na svom profilu