”Analizirajući različite fenomene iz književne teorije o kojima je pisao ili govorio Danilo Kiš, Midhad Kurtović izvodi neku vrstu zaključka u kojoj kaže da se Kišovo shvatanje književnosti opire svakom redukcionističkom pristupu koji nastoji pisca i njegov književni svijet osiromašiti svodeći ga na jednu jedinu dimenziju. Sva Kišova razmišljanja o literaturi u svojoj osnovi su kosmopolitska, pluralistička i anacionalna. Zbog svega navedenog književni opus Danila Kiša u najvećoj mogućoj mjeri pripada evropskoj i svjetskoj književnoj baštini. Treba istaći da je Midhad Kurtović u svojoj knjizi pokazao veoma dopadljivu analitičnost, izvrsno poznavanje historije književnosti i njenog teorijskog okvira te sposobnost komparacije i interpretacije kompleksnih sadržaja koji dolaze iz suodnosa književne proizvodnje i teorijske misli Danila Kiša.”

Prof. dr. Edin Pobrić

”Midhad Kurtović u svom radu tretira širok spektar žanrovski veoma raznovrsnih tekstova iz Kišove zaostavštine: skice, bilješke i fragmente; novinske članke; intervjue; govore; književne prikaze i književne kritike; književne polemike; eseje; oglede; studije. Osnovni cilj njegovog istraživanja bio je da na temelju svih tih tekstova pokuša što vjerodostojnije rekonstruisati Kišovo viđenje književnosti. Ovaj rad je vješto protkan i brojnim citatima iz tekstova drugih autora koji su pisali o Kišu i njegovim knjigama. Ti citati, uglavnom, služe kao ilustracija, kao svojevrstan komentar ili, pak, kao dodatni argument koji potkrepljuje Kišove iskaze o književnosti i književnicima. Autor je zrelo i ozbiljno obradio zahtjevnu temu i ponudio cjelovit prikaz Kišove interpretacije književnosti kao prakse i njene specifične društvene funkcije, pomno analizirajući Kišovo poimanje i tumačenje književnosti.”

Dr. sc. Ajla Demiragić

 

O autoru

Midhad Kurtović rođen je 1972. godine (Hum, Foca). Od 1973. godine živi u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Komparativnu književnost i bibliotekarstvo diplomirao je 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu, 2013. godine, magistrirao je književnohistorijske nauke. Od 2001. godine radi u JU Biblioteka Sarajeva na različitim bibliotečkim poslovima. Bio je glavni urednik omladinskog časopisa Urban Bug. U sarajevskim časopisima objavljivao je kratke priče, stručne radove iz oblasti bibliotekarstva i književnosti, novinske kolumne i članke. U okviru projekta ”Vodič kroz Sarajevo” učestvovao je na Bijenalu mladih umjetnika Evrope i Mediterana u Rimu 1999. godine.

Objavi ovu vijest na svom profilu