FOTO/Biblioterapija

Projekat Biblioterapija pokrenula je JU Biblioteka Sarajeva na nivou lokalne zajednice u formi interaktivnih radionica, populacije treće životne dobi. Radionice se održavaju