Čitalačka jesen 2019.

Festival za djecu na temu „Čitanje“ U saradnji sa JU Bibliotekom Sarajeva, Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, udruženjem CRVENA, Naučnim arheološkim društvom