Na osnovu Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine u JU Biblioteka Sarajeva, objavljenog 4. decembra 2019. godine, objavljujemo Listu uspješnih kandidata koji su rezultatima na pismenom ispitu stekli pravo da pristupe usmenom ispitu, dana 27.12.(petak) sa početkom u 11:30 sati u ul. Mis Irbina 4.

BIBLIOTEKAR – ODJELJENJE:

Dalila Kešan
Emina Popara-Užičanin
Maida Mehić
Sanita Bajramović
Durić Ezden
Adisa Osmić-Pelto
Ivana Bešlić
Alma Pilavdžija-Palislamović

Lista uspješnih kandidata koji su rezultatima na pismenom ispitu stekli pravo da pristupe usmenom ispitu, dana 27.12.(petak) sa početkom u 14:30 sati u ul. Mis Irbina 4.

REFERENT ZA ADMINISTARTIVNE POSLOVE:

Čović Svjetlana
Kaliman Senad
Čukur Zuhrić Zlata
Forto Alma
Prguda Belma
Bahić Mirza
Omanagić Berina
Hodžić Adi

Objavi ovu vijest na svom profilu