Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH broj: 39/14), člana 32. Zakona o javnim ustanovama („Sl. list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 50. Pravila JU Biblioteka Sarajeva (broj: 04-19/08 i 04-37/13),  direktor JU Biblioteka  Sarajeva donosi

O D  L  U  K  U

o pokretanju postupka javne nabavke
Pružanje usluga tehničko-fizičke zaštite odjeljenja Biblioteke za 2020. godinu

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJATehnicko-fizicka-zastita – 2020

Objavi ovu vijest na svom profilu