Završna konferencija u okviru projekta Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih, kojeg je realizirao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Univerzitetom u Banja Luci i Sveučilištem u Mostaru, održana je u Sarajevu.

Projekat je realiziran u okviru programa Dijalog za budućnost, kojeg implementiraju UN agencije u BiH – UNESCO, UNICEF i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom BiH.

Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčalo je, obraćajući se prisutnima, kazao da je tokom realizacije ovog projekta napravljena zaista dobra priča, za koju je on uvjeren da će biti nastavljena.

– Već je ostvaren strateški potez samom činjenicom da smo mi na Fakultetu medijsko-informacijsku pismenost uveli kao jedan modul za izučavanje, da su nam otvorena vrata da radimo i sa bibliotekarima i svima koji su zainteresirani. Imali smo kroz različite radionice zaista veliki odziv – kazao je Turčalo, te se zahvalio učesnicima, kao i partnerima u realizaciji projekta.

Šef Ureda UNSECO-a u BiH Siniša Šešum je istaknuo da je medijsko-informacijska pismenost za UNESCO izuzetno važna, naglasivši da imaju vrlo blisku saradnju sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu od 2018. godine.

– Kada smo počeli sa prvom konferencijom koju smo imali na Univerzitetu u Sarajevu, kad smo počeli razgovarati o medijsko-informacijskoj pismenosti u BiH, nisam mogao ni zamisliti da ćemo ni nepune dvije godine nakon toga prezentirati rezultate ovog izuzetno važnog projekta – naveo je Šešum.

Dodao je da je ovaj projekt inovativan, jer UNESCO ima jedan koncept medijsko-informacijske pismenosti, ali je Fakultet političkih nauka u Sarajevu napravio male devijacije koje su u suštini poboljšale ovaj koncept.

– Jedna od prvih devijacija koja je napravljena je uključivanje bibliotekara u ovaj kompletan proces. Ono što smo uspjeli da napravimo, uspjeli smo proširiti sam obuhvat medijsko-informacijske pismenosti. Tako smo ga povezali sa prevencijom nasilnog ekstremizma i povezali ga uopšte sa konceptom jačanja socijalne kohezije, što je vrlo značajno – smatra Šešum.

Po njegovim riječima, medijsko-informacijsku pismenost Fakultet nije posmatrao kao jednu izolovanu cjelinu, nego kao jednu oblast koja može da pomogne u jačanju društvene kohezije u BiH.

– Ono što nam je bitno je da mlade ljude u BiH spremimo na nove izazove i medijsko-informacijska pismenost je jedna od alata kojim možemo pomoći mladim ljudima – naveo je Šešum.

Napomenuo je da UNESCO želi da čestita Fakultetu političkih nauka u Sarajevu da od ove akademske godine ima novi predmet koji se zove medijsko-informacijska pismenost.

– U BiH je prepoznata potreba jačanja ovoga segmenta medijsko-informacijske pismenosti – kazao je Šešum.

Koordinatorica Zajedničkog projekta UN-a Dijalog za budućnost Renata Gojak je kazala da se svako dobro djelo prije ili kasnije prepozna i proširi.

– Zahvaljujući prethodne dvije godine implementacije projekta koji se zove Dijalog za budućnost, ‘preseljen’ je i na nivo regije, te sada obuhvata i Srbiju i Crnu Goru – navela je ona.

Napomenula je da je ovo projekt koji implementiraju tri agencije Ujedinjenih nacija – UNESCO, UNICEF i UNDP, a podržan je od Predsjedništva BiH i Generalnog sekretara UN-a.

– Ova regija, dakle Balkan, je konačno prepoznata kao vrlo važna, u kojoj se trebaju implementirati ove vrste programa – smatra Gojak.

Izrazila je zadovoljstvo što na završnoj konferenciji vidi osobe koje su u sektoru obrazovanja u osnovnim ili srednjim školama, bibliotekare, profesore, nastavnike, ali i mlade ljude koji su bili u prilici prisustvovati implementaciji projekta.

Izvor: Start

Objavi ovu vijest na svom profilu