JU Biblioteka Sarajeva dala je 3D printer Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu za izradu vizira potrebnih za zaštitu zdravstvenog osoblja. Nadamo se da ćemo barem donekle doprinijeti borbi s corona virusom i da ćemo uskoro ponovo biti na usluzi našim korisnicima i građanima Kantona Sarajevo.

Vaša Biblioteka Sarajeva

Prije nekoliko dana smo objavili poziv svima da se pridruže već globalnoj akciji printanja medicinske opreme uz pomoć svojih 3D printera, a od tada su mnogi već započeli proizvodnju, a posebno moramo istaknuti CGPdesign koji su kao stručnjaci za ovu tehnologiju pristupili zadatku i već proizvode vizire za medicinsko osoblje.

Pošto smo danas imali pristup prostorijama našeg kluba na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo i prevoz, odlučili smo donijeti u domove naših članova svoje 3D printere da bi mogli početi sa učestvovanjem u pozivu CGPdesign za pravljenje medicinske opreme za naše hrabro medicinsko osoblje kako u Sarajevu, tako i u BiH. Trenutačno namještamo printere u što sigurnijem i čistijem okruženju da bi do kraja dana mogli početi printati punom parom.

Pored dva printera koje posjeduje STELEKS Embedded Systems Club, svoju humanu stranu su pokazali i u American Corner Sarajevo, te smo danas (na udaljenosti od 2m i svojim hemijskim olovkama) potpisali sa njima saradnju kao klub STELEKSa da nam daju na korištenje i svoj 3D printer, čime ćemo povećati proizvodne mogućnosti ove opreme. Trebali bi naglasiti da je prvobitna saradnja sa Američkim kutkom Sarajevo trebala biti vezana za razne edukativne radionice koje smo planirali organizovati zajedno, ali smo silom prilika natjerani da taj vid saradnje odložimo za neka ljepša vremena.

Zahvaljujem se ovim putem Američkom kutku Sarajevo i JU Biblioteka Sarajevo na brzoj reakciji za spomenutu saradnju, koji su odmah na naš prvi poziv se stavili na raspolaganje, a mnogi drugi su još pružili raznu podršku, o čemu ćete sigurno biti obaviješteni naknadno.

Objavi ovu vijest na svom profilu