O B A V J E Š T E NJ E

U očekivanju instrukcija iz Ministarstva kulture i sporta Vlade Kantona Sarajevo a s obzirom na preporuke Kriznog štaba vezane za corona virus nalažem da se u JU Biblioteka Sarajeva preduzimaju sljedeće preventivne mjere:

– Otkazati ranije zakazane organizirane grupne posjete u svim odjeljenjima Biblioteke Sarajeva;
– Do daljnjeg izdavati i do pet knjiga korisnicima a privremeno rok vraćanja produžiti na 21 dan;
– Uposlenici će dobiti zaštitne maske, rukavice i sredstvo za dezinfekciju a pri ulasku na odjeljenja i korisnici trebaju dezifincirati ruke;
– Intezivirati čišćenje svih prostorija Biblioteke Sarajeva, a posebno pozajmnih odjeljenja i čitaonica.

Do daljnih uputstava pridržavati se PREPORUKA ZA STANOVNIŠTVO


Izbjegavati velike skupove ljudi u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru radi sprečavanja prenosa infekcije kapljičnim putem;


Održavajte socijalnu distancu – potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu;


Izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju, a ako je neophodno, koristiti hiruršku masku i rukavice;


Učestalo prati ruke toplom vodom i tečnim sapunom, u nedostatku koristiti dezinficijens na bazi alkohola;


Pojačati higijenske mjere okoline (čišćenje, dezinfekcija, provjetravanje);


Mjere respiratorne higijene – prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke;

Jako je važno da osobe koje sumnjaju na pojavu bolesti NE TREBAJU dolaziti u JU Biblioteka Sarajeva nego će preko dežurnih telefona dobiti smjernice o daljem postupanju.
Sve osobe koje su u proteklih sedam do 14 dana boravile u zemljama gdje postoji epidemija korona virusa – Italija, Južna Koreja, Kina, Iran – da kontaktiraju Zavod za javno zdravstvo KS preko njihovih dežurnih telefona.

Brojevi u domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo su:

OJ DZ Stari Grad 033 278-624, 060 328 04 54
OJ DZ Centar 060 328 02 17
OJ DZ Novo Sarajevo 061 165 219
OJ DZ Novi Grad 033 704 937, 062 274 217
OJ DZ Ilidža 033 623 416 lok.217, 033 626 859
OJ DZ Hadžići 033 580 360, 033 421 247
OJ DZ Vogošća 033 432 518
OJ DZ Ilijaš 033 584 350, 033 584 352
OJ DZ Trnovo 033 439 047

Higijensko epidemiološku službu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo možete zvati na telefon: 033 623 416 lok 220.

DIREKTOR
Zlatko Topčić

Objavi ovu vijest na svom profilu