U skladu s odlukom Vlade F BiH o uvođenju stanja nesreće u povodu pandemije corona virusa i zaključkom Stručnog kolegija, Zahtjevom Sindikalne organizacije br: 09-4/20 i Preporuka Civilne zaštite br: : 02-345/20, te člana 50. Pravila JU Biblioteka Sarajeva (br: 04-19/08 i 04-37/13) direktor donosi

 O D L U K U

 I

Zbog vanredne situacije vezane za pandemiju corona virusa privremeno se obustavlja rad s korisnicima u službama i pozajmnim odjeljenjima JU „Biblioteka Sarajeva“.

Obavezuju se svi uposlenici da budu dostupni i da ne napuštaju Kanton Sarajevo a specifični bibliotečki poslovi i zadaci će se rasporediti za obavljanje od kuće.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na info@bgs.ba.

 II

Odluka će biti dostavljena Upravnom i Nadzornom odboru i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo.

 III

Odluka stupa na snagu 18.3.2020. (srijeda) godine i na snazi je do 31.3.2020. (utorak), s mogućnošću izmjena u skladu s razvojem situacije i odlukama nadležnih organa.

O b r a z l o ž e nj e

JU „Biblioteka Sarajeva“ je jedna od rijetkih institucija iz oblasti kulture koja je do 17.3.2020. godine radila u punom kapacitetu svih službi i sedamnaest pozajmnih odjeljenja. Imajući u vidu specifičnu djelatnost u kojoj se ostvaruju kontakti s velikim brojem korisnika, ali i zahtjeve Sindikalne organizacije, Civilne zaštite i Stručnog kolegija, čini se uputnim i racionalnim privremeno obustaviti rad na pozajmnim odjeljenjima i čitaonicama JU „Biblioteka Sarajeva“ do 31.3.2020. godine s ciljem preventivnog djelovanja na sprečavanju širenja corona virusa i zaštite zdravlja naših korisnika i uposlenika.

                                                                                                D I R E K T O R

                                                             Zlatko Topčić

 

Do daljnjeg se odgađaju sve najavljene programske aktivnosti, a korisnicima se neće računati dani u propisani rok za povrat pozajmljene građe. Molimo članove i korisnike za razumijevanje.

Objavi ovu vijest na svom profilu