_

Javna ustanova
Biblioteka Sarajeva

DIREKTOR: Zlatko Topčić

Mis Irbina 4 | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 44 45 80 | Fax: +387 33 26 50 30
E-mail: info@bgs.ba
ID broj: 4200301270007