Biblioterapija – april

U okviru projekta Biblioterapija, koji Biblioteka Sarajeva provodi sa Gerentološkim centrom Sarajevo, Centrom za zdravo starenje općine Centar i Centrom za aktivno