Biblioterapija – april

U okviru projekta Biblioterapija, koji Biblioteka Sarajeva provodi sa Gerentološkim centrom Sarajevo, Centrom za zdravo starenje općine Centar i Centrom za aktivno

Readers are Leaders

U saradnji sa Helen Doron, školom za engleski jezik, a u sklopu društveno odgovorne kampanje Readers are Leaders realizirano je druženje polaznika