Search:
Sort by:
Total Records Found: 39, showing 10 per page
AutorNaslovGodinaKljučne riječi
Ljuca, Adin Bosniaca u Slavenskoj biblioteci u Pragu 2006 Bosniaca, Slavenska biblioteka u Pragu
Hajdarović, Nevenka Bosanskohercegovačka izdavačka produkcija 1995-2005. 2006 izdavačka djelatnost, zakon o izdavačkoj djelatnosti
Bada, Zoltan Slavistička zbirka iz ostavštine Ištvana Sentđerđija u Zemaljskoj biblioteci za strane jezike u Budimpešti 2006 slavistička zbirka, Ištvan Sentđerđi
Donia, Robert Word Savers and Word Users: A Glimpse into the Future 2006
Hibert, Mario Kodeks fragmenata 2006
Spurr, Jeff A Remembrance 2006
Dizdar, Srebren Najbolji odlaze prvi 2006
Klotz, Bea Central and Eastern European Online Library: The Vendors Perspective on Making Digital Library 2005 Digitalna biblioteka
Vodopija, Magdalena HISTRICA NOVA : Centar za knjigu Istre 2005 Centar za knjigu Istre
Puljek-Bubrić, Narcisa Uloga privatnih bibliotečkih zbirki u slavističkim i balkanološkim studijama 2005 Bošnjački institut - Fondacija Adil Zulfikarpašić, Bosniaca, Serbika, Croatica