Search:
Sort by:
Total Records Found: 39, showing 10 per page
AutorNaslovGodinaKljučne riječi
Golubović, Dragan Uloga i iskustva Media Centra u čuvanju i mikrofilmovanju novinske građe i digitalna kolekcija bosanskohercegovačkih novina 2005 Media centar Sarajevo, digitalizacija, mikrofilmovanje
Žunić, Enisa Narodna i univerzitetska biblioteka u Tuzli: uloga regionalne biblioteke u zajednicama slavističkih biblioteka 2005 Narodna i univerzitetska biblioteka u Tuzli
Živanović, Miroslav; Sabljaković, Biserka; Kenjić, Vanja; Kodžaga, Hedija; Rožajac, Mirela Izmijenjena uloga fakultetskih biblioteka: selekcija, servisi, saradnja 2005 Biblioteke BiH
Gušić, Sejdalija; Dervišević, Mustafa Uloga Istorijskog arhiva Sarajevo u slavističkim i balkanološkim studijama: izazovi digitalizacije 2005 Istorijski arhiv Sarajevo, digitalizacija, slavističke kolekcije
Metlić, Dragan Tragom naše stare knjige: biblioteka Slavenskog instituta u Kelnu 2005 Slavenski institut u Kelnu, stara knjiga (18. i 19. v.)
Stevanović, Bosiljka Opsluživanje čitalaca iz Jugoistočne Evrope u gradskoj biblioteci The New York Public Library: praktični pristup 2005 Slavističke zbirke, New York Public Library
Nikolić, Ivana Plasman publikacija u inostranstvo: iskustva Odelenja razmene Narodne biblioteke Srbije (NbS) 2005 Slavističke kolekcije, Narodna biblioteka Srbije
Lončarević, Nermina Slavističke zbirke Nacionalne biblioteke Francuske 2005 Slavističke zbirke, Nacionalna biblioteka Francuske
Bakaršić, Kemal Riječ urednika: Zajedno ti i ja 2005 Međunarodna konferencija bibliotekara slavista u Sarajevu - ICSL
Pajić, Predrag Južni Sloveni u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu 2005 Kongresna biblioteka, južnoslovenska kolekcija