JAVNE USTANOVE KULTURE U KANTONU SARAJEVO

NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO

Narodno pozorište Sarajevo najstariji je bosanskohercegovački profesionalni teatar. Osnovan je 1921. godine. U počecima svog djelovanja Narodno pozorište Sarajevo je djelovalo, isključivo, kao dramski teatar. Od 1946. Narodno pozorište dobiva i muzičke segmente djelovanja pa će tako bogatoj povijesti našeg teatra izuzetno donijeti Opera, odnosno Balet...

     

 

SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Sarajevska filharmonija prvi je profesionalno organizovan simfonijski orkestar na području BiH, a svoje je korijene imala već u ansamblima koji su se formirali tokom austrougarske vladavine na tlu naše države. Od 1923. godine, postojanje ovog filharmonijskog orkestra u BiH predstavlja jedan od stubova muzičke kulture i instituciju muziciranja od fundamentalnog značaja za sarajevsku i bh. sredinu...

     

 

POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO

Repertoar Pozorišta mladih Sarajevo je nediskriminirajući, liberalno, internacionalno i regionalno autorski orijentiran prema klasičnim i folklornim naracijama i uzorima koji svim generacijama i svuda u svijetu poručuju da dobro pobjedjuje zlo, da vrijedi sanjati i da trebamo čuvati naše unutarnje dijete. Estetika Pozorišta mladih Sarajevo pruža pozorišno iskustvo koje će edukovati djecu, mlade i sve one koji su još željni avantura, igranja i relaksiranja...

     

 

KAMERNI TEATAR 55

Kamerni teatar 55 osnovao je 1955. godine u Sarajevu veliki pozorišni reditelj, producent i teoretičar, Jurislav Korenić, u traganju za novim teatarskim izrazom, te iz potrebe za drugačijim teatarskim profilom od onoga koji je preovladavao u većini pozorišta tadašnje Jugoslavije. Taj novi, inovativan i tragalački pristup u teatarskoj produkciji predstavljao je stremljenje prema evropskoj avangardi toga vremena. Tokom godina, ovaj teatar je stekao veliki ugled koji je prevazišao granice BiH...

     

 

SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR

Sarajevski ratni teatar SARTR utemeljen je 17. maja 1992. godine okupljajući glumce i suradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra a koja su, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, morala obustaviti svoj rad. SARTR nije samo teatar već jedna ideja koja baštini tradiciju u kojoj su kultura, umjetnost i teatar važno sredstvo u borbi za ljepši i pravedniji svijet...

     

 

INTERNACIONALNI TEATARSKI FESTIVAL - MESS

Internacionalni teatarski i filmski festival MESS osnovan je 1960. godine pod imenom Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, od čega potiče skraćenica po kojoj je festival i danas prepoznatljiv. Festival je osnovan na inicijativu Jurislava Korenića, jednog od najistaknutijih teatarskih reditelja sa ovih prostora u XX st...

     

 

MUZEJ SARAJEVA

Muzej Sarajeva je javna ustanova osnovana od strane Kantona Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, i danas ga čine centralna zgrada sa depoima i pet depandansa: Svrzina kuća, Despića kuća, Muzej Jevreja BiH, Brusa bezistan i Muzej Sarajevo 1878-1914. U depoima i depandansima se čuvaju i izlažu muzeološki obrađeni predmeti koji govore o prošlosti grada Sarajeva, od prahistorijskih naseobina na Butmiru, ilirskih i rimskih naselja, srednjovjekovne Bosne, osmanske epohe i austrougarskog perioda itd... do današnjih dana...

 

KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO

Formiranje službe zaštite kulturne baštine na prostoru Sarajeva započinje 1963. godine osnivanjem Fonda za uređenje Baščaršije. Nakon ukidanja Fonda, Odlukom Gradskog vijeća grada Sarajeva 1965. godine, osnovan je Gradski zavod za zaštitu i uređenje spomenika kulture. U decenijama koje dolaze prerasta u dobro organizovanu i moderno opremljenu specijalizovanu ustanovu koja bilježi značajne rezultate na zaštiti i obnovi spomeničkog fonda...

 

 

HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO

Historijski arhiv Sarajevo osnovan je 1948. kao Arhiv grada Sarajeva. Posjeduje 640 arhivskih fondova i zbirki. Historijski arhiv Sarajevo danas je javna ustanova kulture u Kantonu Sarajevo. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je 228 arhivskih fondova i zbirki te bibliotečke građe Historijskog arhiva Sarajevo nacionalnim spomenikom - pokretno dobro...

     

 

BOSANSKI KULTURNI CENTAR

U prostorijama JU BKC KS građani Sarajeva mogu pratiti bogat kulturno-umjetnički sadržaj koji čine pozorišne predstave za djecu i odrasle, koncerti klasične i savremene muzike, izložbe, promocije knjiga i izdavaštva te filmske projekcije, a svojim prostornim kapacitetom pruža mogućnost održavanja konferencija, panel diskusija, različitih festivala, performansa i sličnih manifestacija...

      

 

BIBLIOTEKA SARAJEVA

Biblioteka Sarajeva ima 17 pozajmnih odjeljenja disperziranih na području Kantona Sarajevo. Web stranica sadrži informacije o ustanovi, radnom vremenu, lokacijama, uvjetima članstva, građi, novostima...

     

 

MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"

Muzej „Alija Izetbegović“ osnovan je u čast prvog Predsjednika nezavisne Bosne i Hercegovine koji je svoj život posvetio borbi za svoju domovinu i bolju budućnost svog naroda...