FOTO/Biblioterapija

Projekat Biblioterapija pokrenula je JU Biblioteka Sarajeva na nivou lokalne zajednice u formi interaktivnih radionica, populacije treće životne dobi. Radionice se održavaju

Biblioterapija – april

U okviru projekta Biblioterapija, koji Biblioteka Sarajeva provodi sa Gerentološkim centrom Sarajevo, Centrom za zdravo starenje općine Centar i Centrom za aktivno