UPRAVNI ODBOR

Dalila Efendić, predsjednica
Lejla Kodrić-Zaimović, član
Elvira Alihodžić, član
Leila Kurbegović, član
Amina Ćenanović-Sadiković, član ispred ustanove

 

NADZORNI ODBOR

Nedžad Borišić, predsjednik
Mersida Bučan, član
Emira Marić-Jašarević, član ispred ustanove

 

ZAPISNICI 2019. GODINA

Upravni odbor (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov)

Nadzorni odbor (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt)