UPRAVNI ODBOR

Dalila Efendić, predsjednica
Lejla Kodrić-Zaimović, član
Elvira Alihodžić, član
Leila Kurbegović, član
Amina Ćenanović-Sadiković, član ispred ustanove

 

NADZORNI ODBOR

Nedžad Borišić, predsjednik
Mersida Bučan, član
Emira Marić-Jašarević, član ispred ustanove

 

ZAPISNICI 2019. GODINA

Upravni odbor (jan, feb, mar, apr)

Upravni odbor (maj)

Nadzorni odbor (jan, feb, mar)

Nadzorni odbor (maj)